Čataj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2021

Registratúrna značka: OcÚ-155/2022

Dátum zvesenia: 14. 4. 2022 Zodpovedá: správca webu admin