Čataj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného územným konaním verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konanie VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 35-22-Ca

Dátum zvesenia: 11. 3. 2022 Zodpovedá: správca webu admin