Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.05.2020

Dodatok Ponuka E. Benefit

07/2020

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

ZSE Energia a.s.

27.04.2020

Kúpna zmluva

OcU123/2020/MB3

1 860,00 EUR jedentisícosemstošesťdesiat eur

Miroslava Hornáčková

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

31.03.2020

Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

OcU94/2020/YC

22,50 EUR

3W SLOVAKIA

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.02.2020

k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, DSO a iného odpadu v obci Čataj, zo dňa 30.12.2010.

Dodatok č.4-2020

v prílohe

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.02.2020

Zmluva o dielo

OcU-68/2020

18 760,15 EUR Odemnásťtisícsedemstošesdesiat eur 15/100

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.02.2020

Kúpna zmluva

1/2020

21 140,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Cviková, Pavlechová, Chnupová, Braunerová, Garažiová, Rášo

21.01.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Čataj

2020

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovenský futbalový zväz

04.11.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1/2019

1/2019

0,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Malodunajsko, občianske združenie

31.10.2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-2-10-2019-SK

600,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.08.2019

Prístrešok Čataj, č.p. 1738/15

162/2019

22 760,44 EUR

PINKI, spol.s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2018

2 742,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Bratislavský samosprávny kraj

13.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

O - 4/2019

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

24.04.2019

Zmluva o zbere a preprave vybratých zložiek komunálnych odpadov na území obce.

130/2019

Neuvedené

Verejno prospešný podnik Senec, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

08.04.2019

Zmluva o dielo č. ZoD 2018/03

116/2019/AS4

28 514,42 EUR Tri eurá

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.03.2019

Zmluva o poskytovaní technickej služby

TS1903062

7 074,82 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Zvac Systems s.r.o.

26.02.2019

Zmluva o dielo 180219 - Čataj - kamery - RVPK pre rok 2019

180219

450,00 EUR

Ing. Michal Šišolák

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.02.2019

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby

66/2019/AS14

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Wolf&Linden s.r.o

05.02.2019

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

48/2019/AS14

40,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.01.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj zo dňa 30.12.2010

33/2019/AS14

v zmluve

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

04.01.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

EOZ-2011-02-2015-DO

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

ENVIROPOL SK s.r.o.

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.

1-337/2017/JB1 - 2/BA/2018

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Bratislava

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

18.07.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 18K229

218/2018/AS3

v zmluve

DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

14.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

188/2018/AS14

v zmluve

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

185/2018/AS14

v zmluve

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

06.06.2018

Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov

183/2018/As14

v zmluve

TOPSET Solution s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: