Obsah

"REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA – III. ETAPA, ČATAJ".

Archív - zákazka 'Rekonštrukcia elektroinštalácie 2. NP na ZŠ s MŠ v Čataji'

 • Názov
  Rekonštrukcia elektroinštalácie 2. NP na ZŠ s MŠ v Čataji
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Obec realizuje projekt "Základná škola s materskou školou, Čataj, Rekonštrukcia 2.NP", v rámci ktorého je realizované aj verejné obstarávanie prieskumom trhu na predmet zákazky: "Základná škola s materskou školou, Čataj, Rekonštrukcia 2.NP - elektroinštalácia".
 • Dátum zverejnenia
  9.5.2018
 • Zakázka stornovaná k