Obsah

Späť

Registratúrna značka: FU1

Záverečný účet obce Čataj za rok 2021

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť