Obsah

Späť

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čataj na II. polrok 2022

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť