Obsah

Späť

Registratúrna značka: A6

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ -884 /2022/A6

Verejná vyhláška - pozemkové úpravy v k. ú. Čataj

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť