Obsah

Späť

Registratúrna značka: HA6

Číslo registratúrneho záznamu: 949/2022

Verejná vyhláška - informácia o pozemkových úpravách v k.ú. Čataj.

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť