Obsah

Späť

Registratúrna značka: VQ3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ - 1037/2022

Oznámenie o uložení úradnej listovej zásielky - Kinský M.

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť