Obsah

Späť

Registratúrna značka: VN

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ-905/2022

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Miroslav Molnár

Vyvesené: 16. 8. 2022

Dátum zvesenia: 2. 9. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť