Obsah

Späť

Registratúrna značka: VQ3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ- 1042/2022

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky - Ján Ižo

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť