Obsah

Späť

Registratúrna značka: VN

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ 954/2022

Oznámenie o doručení poštovej zásielky - Ižo Ján

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť