Obsah

Späť

Návrh - Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Čataj

Návrh VZN-zasady-odmenovania-poslancov-OZ-novela.pdf (130.97 kB)

Pripomienky k návrhom VZN treba zaslať do 14.12.2022 na adresu sekretariat@cataj.sk alebo ekonom@cataj.sk.

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť