Obsah

Späť

Návrh VZN - poplatok za rozvoj

Pripomienky k návrhom VZN treba zaslať do 14.12.2022 na adresu sekretariat@cataj.sk alebo ekonom@cataj.sk

Návrh VZN poplatok za rozvoj 2022.pdf (105.48 kB)

Vyvesené: 25. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť