Obsah

Späť

Návrh VZN - o poplatku za KO DSO a OO

Pripomienky k návrhom VZN treba zaslať do 14.12.2022 na adresu sekretariat@cataj.sk alebo ekonom@cataj.sk.

Návrh VZN- o poplatku za KO DSO a OO_.pdf (178.42 kB)

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť