Obsah

Späť

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2023.pdf (147.03 kB)

Pripomienky k návrhom VZN treba zaslať do 14.12.2022 na adresu sekretariat@cataj.sk alebo ekonom@cataj.sk

Vyvesené: 25. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: správca webu admin

Späť