Obsah

Peter Kapusta

Poslanecký  obvod :
Lúčna  ulica (súpisné  čísla  378-  421, vrátane čísla 352)
Poľná ulica  (súpisné  čísla 422 – 465)                                                          
 
 

vCard

Úloha v org. štruktúre