Obsah

Zvozový harmonogram odpadu na rok 2023

Typ: ostatné
Zvozový harmonogramPoplatok je možné uhradiť od 09.01.2023

Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad môžu prísť zaplatiť od 09.01.2023 do pokladne na obecnom úrade v hotovosti alebo na účet obecného úradu. 

pondelok:     8:00 - 16:00

     streda:     8:00 - 16:00

     piatok:     8:00 - 12:00

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023 :

120 l nádoba              1 kus                            90,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            45,00 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          180,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo domu

Do poznámky uviesť: Vývoz KO 

 

Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 15.2.2023. Po uvedenom termíne, občanom ktorí poplatok neuhradia, nebude vyvezený odpad dňa 17.2.2023

 

Obecný úrad Čataj oznamuje občanom, že od 17.2.2022 sa budú vyvážať a kontrolovať nádoby na odpad podľa nových nálepiek na rok 2023. Preto je potrebné, aby nálepky boli viditeľne nalepené na smetnej nádobe na KO.

 

Zvozový harmonogram


Vytvorené: 3. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2023 11:36
Autor: