Obsah

Zákaz pálenia!

Typ: ostatné
oheň Zákaz pálenia odpadov v záhradách!


V záujme predchádzania nebezpečenstva vzniku požiarov obec Čataj upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrpody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 

pálenie


Vytvorené: 24. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2023 10:57
Autor: