Obsah

Vývoz komunálneho odpadu rok 2020

Typ: ostatné
Poplatok za komunálny odpad treba uhradiť do 14. februára 2020

   Vývoz komunálneho odpadu v  roku 2020                   Vývoz separovaného odpadu na rok 2020

Mesiac

Dni v mesiaci

 

Mesiac

Deň v mesiaci

január

10

24

 

 

 január

24

 

február

7

21

 

február

21

 

marec

6

20

 

marec

20

 

apríl

3

17

 

apríl

17

 

máj

1

15

29

máj

15

 

jún

12

26

 

jún

12

 

júl

10

24

 

júl

10

 

august

7

21

 

august

7

 

september

4

18

 

september

4

 

október

2

16

30

október

2

30

november

13

27

 

november

27

 

december

11

25

 

 

december

25

 

 

Prevádzkové hodiny kontajnerového stojiska

      21. marca - 14. novembra 2020

sobota od 9.00 – 13.00 hod.

15. novembra 2020 – 19.marca 2021

                                                                  zatvorené

 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu :

120 l nádoba              1 kus                           65,- €

240 l nádoba              1 kus                          130,- €

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo domu

UPOZORNENIE na vývoz odpadov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, žiada všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby vykladali v deň vývozu odpadu najneskôr o 6.00 hod. alebo deň vopred pri miestnej komunikácii.

Občania opakovane reklamujú nezrealizovanie vývozu odpadu z dôvodu nevyloženia smetnej nádoby včas. Nie je v silách spoločnosti AVE opätovne prejsť všetky ulice v rámci obce druhý krát.

Kontakt : dispecingsc@avesk.sk               tel : 02/ 4592 5809

Ďakujeme za pochopenie.


Vytvorené: 7. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2020 15:07
Autor: