Obsah

Spaľovanie

Typ: ostatné
.

Chráňme si našu prírodu.

 

Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí.

Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí  považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti  častokrát zabúdajú na dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných požiadaviek a že ide o krajné riešenie ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité si  však   uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľovanie odpadu neprípustné.

Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov  sa ľahko zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody  a v ojedinelých prípadoch aj k ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov sa stal v tomto roku  koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto odpadu  v obci Dubová prišiel o život 86 ročný občan.

Radi by sme Vám preto pripomenuli základné zásady pri spaľovaní horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Je potrebné horľavé látky ukladať do menších, upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti, z ktorej neohrozia sálavým teplom, prípadne odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty ani porasty. Pri spaľovaní je potrebné mať vhodné hasiace prostriedky, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a mobilný telefón na privolanie hasičskej jednotky. Miesto spaľovania treba kontrolovať aj po ukončení spaľovania. Nikdy nenechávať ohnisko bez dozoru, nezakladať oheň v blízkosti lesných porastov a nevypaľovať porasty !

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. Pri porušení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť občan riešený v priestupkovom konaní, kedy mu môže byť uložená pokuta až do výšky 331 €.

e.o.


Vytvorené: 4. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2023 14:13
Autor: