Obsah

Reklamácia ohľadne poškodených nádob

Typ: ostatné
.

Vážení občania,
poprosíme Vás, odo dnes, tj 13.06.2019 všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov prijímame iba písomne na email adrese reklamaciesc@avesk.sk.

Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:
Fotodokumentáciu poškodenia
Dátum poškodenia
Objem nádoby
Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby
 

Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať zaslať do 24h!

Presná adresa miesta vývozu
Interval vývozov (týždenný, mesačný atď. )
 

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie,

 

S pozdravom / Best regards

Martina Ábelová
Obchodný zástupca

M: +421917757603
martina.abelova@avesk.sk

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Červený Majer 2243, 903 01 Senec
Sídlo: Osvetová 24, 821 05 Bratislava
Samozrejme čisto! www.avesk.sk


Vytvorené: 20. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2019 13:41
Autor: .