Obsah

Prenosné volebné urny

Typ: ostatné
.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24.  októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12.00 hodiny  okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Kontaktné telefónne čísla na nahlasovanie: 033/6450 107, 0910 963 258

 


Vytvorené: 24. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2022 16:32
Autor: