Obsah

Poplatok za komunálny odpad

Typ: ostatné
Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 15.2.2022. Po uvedenom termíne, občanom ktorý poplatok neuhradia, nebude vyvezený odpad dňa 18.2.2022

Vzhľadom na vzniknutú situáciu, žiadame občanov aby uprednostnili platbu za KO bankovým prevodom. 

Úradné hodiny:

pondelok:     8:00 - 16:00

     streda:     8:00 - 16:00

     piatok:     8:00 - 12:00

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2022 :

120 l nádoba              1 kus                            80,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            40,00 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          160,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo domu

Do poznámky uviesť: Vývoz KO 


Vytvorené: 1. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2022 10:12
Autor: