Obsah

Poplatok za komunálny odpad

Typ: ostatné
Poplatok je možné uhradiť od 10.01.2022

Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad môžu prísť zaplatiť od 10.01.2022 do pokladne na obecnom úrade. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, žiadame občanov aby uprednostnili platbu za KO bankovým prevodom. 

pondelok:     8:00 - 16:00

     streda:     8:00 - 16:00

     piatok:     8:00 - 12:00

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2022 :

120 l nádoba              1 kus                            80,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            40,00 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          160,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo domu

Do poznámky uviesť: Vývoz KO 

Zvoz harmonogram


Vytvorené: 3. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2023 14:13
Autor: