Obsah

Poplatok za komunálny odpad

Typ: ostatné
komunálny odpad 2021

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2021 treba zaplatiť do 16.02.2021.

 

120 l nádoba              1 kus                            75,-     €    frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            37,50 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          150,-    €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť osobne alebo na účet obecného úradu číslo:

 SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo domu

Zároveň je potrebné vyplniť tlačivá ohľadom kompostovania a frekvencie vývozu (platí pre občanov, ktorí to ešte neodovzdali).

ČESTNÉ PREHLÁSENIE.docx (35.56 kB)

Ohlásenie KO FO.docx (18.16 kB)


Prílohy

Vytvorené: 27. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2021 14:27
Autor: