Obsah

Obecný úrad v obmedzenom režime

Typ: ostatné
Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 06.12.2021 (t.j, pondelok) pre verejnosť až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Dôvodom je výrazné zhoršovanie epidemiologickej situácie na Slovensku.

 

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 06.12.2021 (t.j, pondelok) pre verejnosť až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Dôvodom je výrazné zhoršovanie epidemiologickej situácie na Slovensku. Rozhodnutie platí na základe prijatého Uznesenie Vlády SR č.695/2021:

S účinnosťou od 25. novembra 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje:

Bod. č. 23. - V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, a cestu späť.

Preto žiadame občanov, pokiaľ je to možné, aby chodili na obecný úrad len v nevyhnutnom prípade. Svoje požiadavky môžete vybaviť aj prostredníctvom e-mailových alebo telefonických kontaktov:

sekretariat@cataj.sk

ekonom@cataj.sk

033 64 50 107 

Žiadosti a iné materiály pre podateľňu môžu občania vhadzovať do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na prízemí pri vstupných dverách na obecný úrad.

Za pochopenie ďakujeme.

oú


Vytvorené: 7. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2021 14:34
Autor: