Obsah

Nesprávne parkovanie v obci

Typ: ostatné
.

Dňa 01. 05. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost-realizovana-obcou


Vytvorené: 29. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2021 14:54
Autor: