Obsah

 O Z N A M

     Od 1.1.2021 do 24.1.2021 na základe VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí bude Obecný úrad Čataj vykonávať činnosti v obmedzenom režime a to :

  • Budova obecného úradu je pre voľný pohyb občanov zatvorená.
  • Osobným kontaktom sa vybavujú výlučne urgentné a nevyhnutné záležitosti po predchádzajúcom telefonickom dohovore a len počas stránkových hodín.
  • Podania sa preberajú len elektronicky /ekonom@cataj.sk, sekretariat@cataj.sk /, 
  • zásielky zaslané poštou,
  • zásielky vhodené do obecnej schránky umiestnenej pred obecným úradom.

Starostka obce vyzýva všetkých občanov aby dôsledne dodržiavali Vyhlášku zverejnenú vo Vestníku vlády  SR, čiastka č. 38 zo dňa 31.12.2020.  ciastka_38_2020.pdf (211.67 kB)

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Nová Dedinka a výberové konanie na riaditeľa MŠ Nová Dedinka celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

Prevencia kriminality

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné
informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:
#

Upozornenie

Vážení občania, kontajnery na parkovisku pri cintoríne slúžia na vývoz BRKA - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Nie na plechovky od piva a iný odpad! celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor:

Nesprávne parkovanie v obci


ostatné | 29. 4. 2021 | Autor:

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ sa uskutoční 12.5.2021 celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor:

Výberové konanie


ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

Poďakovanie

Poďakovanie za zber odpadu celý text

ostatné | 22. 4. 2021 | Autor:

Povinnosti majiteľov psov v obci Čataj

Povinnosti majiteľov psov v obci Čataj celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor:

Karpatská regionálna footgolfová liga


ostatné | 1. 4. 2021 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi


ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Pravdy a mýty o odpade


ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Zákaz vypaľovania trávy a zvyškov zo záhrad

VYPAĽOVANIE porastov trávy, kríkov, stromov je zakázané a porušenie je trestané zákonom NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov

Výsledky sčítania obyvateľov po treťom týždni za Slovensko. celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Kontajnerové stojisko

Otvorenie kontajnerového stojiska. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ 13.04.2021 celý text

ostatné | 15. 3. 2021 | Autor:

Ornament z Čataja a Veľkého Grobu

Ornament z Čataja a Veľkého Grobu zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor:

Lesné požiare

Jarné obdobie a lesné požiare celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor:
#

Odpad v našej obci.

Aj napriek snahe niektorých našich občanov vyčistiť našu obec sa stále nájde niekto, kto nevie kam odpad patrí, resp. nerešpektuje pravidlá. celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor:

Vývoz KO


ostatné | 4. 3. 2021 | Autor:

Výzva na predkladanie ponúk na automatický zavlažovací systém

Automatický zavlažovací systém celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:

Triedenie v obci za rok 2020

Miera triedenia a určenia poplatku na rok 2021 celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Oznam Slovak Telekom

Vypnutie metalického pripojenia celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

MOM v Senci a v Bernolákove

Mobilné odberové miesta (MOM) v Senci a v Bernolákove celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:

Oznam - testovanie dňa 06.02.2021

Testovanie na COVID-19 pre kritickú infraštruktúru dňa 06.02.2021 celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor:

Výsledky testovania na Covid-19 zo dňa 30.01.2021

Výsledky testovania na Covid-19 zo dňa 30.01.2021 celý text

ostatné | 31. 1. 2021 | Autor:

Testovanie COVID-19 / 30.1.2021

Testovanie COVID-19 / 30.1.2021 celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

Nádoba na kuchynský odpad

Nádoba na kuchynský odpad celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor:

Poplatok za komunálny odpad

komunálny odpad 2021 celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná