Obsah

Rímskokatolícky kostol v Čataji

cataj rimsko-katolicky kostol 0 cataj rimsko-katolicky kostol 1 cataj rimsko-katolicky kostol 2
cataj rimsko-katolicky kostol 2a cataj rimsko-katolicky kostol 3 cataj rimsko-katolicky kostol 4
cataj rimsko-katolicky kostol 5 cataj rimsko-katolicky kostol 6 cataj rimsko-katolicky kostol 7

Kostol bol postavený a požehnaný v roku 1845 a zasvätený sv. Margite, ktorej sviatok bol 13. júla. Je postavený v klasicistickom slohu prestavbou pôvodného barokového kostola. 

Jedno loďový priestor má mohutné centrálne presbytérium. Do lode zaklenutej klenbami je vtiahnutá veža. Do presbytéria je vložená sakristia a jej steny vytvárajú zároveň architektúru hlavného oltára. Nad hlavným oltárom sa dvíha 25 m vysoká kopula. Takú istú výšku má aj veža. Interiér kostola je zaujímavý hlavným oltárom v neskoro klasicistickom slohu, ktorý je ukončený výjavom kalvárie P. Márie a sv. Jána apoštola. Zaujímavo bola riešená empírová spovednica z druhej štvrtiny 19.storočia a krstiteľnica. Obe sú umiestnené vo výklenku končiaceho sanktuária a nad nimi sú postavy dvoch svätcov – sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa z 19. storočia. Drevenú neskorobarokovú kazateľnicu z druhej polovici 19. storočia drží anjel. Lavice kostola sú pôvodné. Organ zakúpili z kostola v Drahovciach v 30. rokoch 20. storočia. V roku 1992 bol opravený. Poslednú generálnu opravu kostola urobil v roku 1965 páter Justin František Hrčka, OFM, vtedajší správca farnosti. V roku 1991 bol interiér kostola vymaľovaný, bol opravený luster, lavice a uskutočnila sa rekonštrukcia elektrifikácie a plynofikácie kostola.

katolicke

Rímskokatolícky chrám - výšivky