Obsah

Kniha - Posolstvo predkov

Kniha-Raso-2

 

POSOLSTVO PREDKOV - Genius loci Čataja a Veľkého Grobu, Autor: Michal Rašo

 

Motto.

     Krásna v rozmanitosti,rozmanitá v kráse je krajina, ktorú na juhu obmývajú vody Dunaja
     a na severe zdobia končiare Vysokých Tatier. Ako vzácne dary sú po nej v neprehľadnom
     množstve rozstrúsené jedinečné oázy slovenských obydlí, osád,lazov, kopaníc,rázovitých
     dedín, mestečiek a miest. Čo rovina,dolina, vrchovina - to iný mrav, iný folklór, hudba,
     tanec, kroj. Všetky tieto originálne kultúrne prejavy vytvárajú v strede Európy, na Slovensku,
     v jeho makro i mikro regiónoch synergický efekt, ktorý nám oprávnene závidí celý svet.
 
     Z poznania vlastnej histórie a jej súvislostí, v kontexte európskeho, celosvetového diania,
     sa rodí sebavedomie, aj vedomie kontinuity a posvätnej úcty k hodnotám práce
 a tvorby našich predkov.
     Patrí im náš hold, uznanie a úcta.

 

       Michal Rašo      

 

Rodný kraj.


Rodný kraj, dedičstvo predkov, človeka formuje.

Niekedy potrebujeme od toho, čo veľmi milujeme, trošku odstúpiť, aby sme odrazu videli svoje rodisko ako chrám prírody a v ňom oltár dojímavej krásy životných skúseností a dedičstva ľudového umenia generácií.
 
K unikátnemu dedičstvu našich čatajských a veľkogrobských otcov a matiek patrí čatajský a veľkogrobský duchovný život, tradície, zvykloslovie, ornament, výšivka, kroj, tanec, hudba.
Genius loci. Duch čataja a Veľkého Grobu, ich genetický kód ovplyvnil životy, osudy mnohých generácií jeho obyvateľov a nech sa ocitli kdekoľvek na svete, navždy zostal ich kolískou, hniezdom, do ktorého sa v myšlienkach, v podvedomí, či reálne počas svojej pozemskej púte vracajú.  
 


                                                                                                                 Michal Rašo

 

Knihu nášho rodáka Michala Rašu si môžete objednať na telefónnom čísle 0944 323 272
Cena : 15 eur