Navigácia

Obsah

Hospodárenia obce

2023

Rozpočet obce na rok 2023

Rozpočet obce Čataj na rok 2023 a výhľadový rozpočet na obdobie tokov 2023-2025 bol schválený OZ dňa15.12.2022 Uznesením č.19-2/A-NOZ/2022

Rozpočet 2023 a výhľadovy rozpočet 2023-2025.pdf

2022

Rozpočet obce na rok 2022

Rozpočet obce Čataj na rok 2022 a výhľadový rozpočet na obdobie tokov 2022-2024 bol schválený OZ dňa 8.12.2021 Uznesením č.81-8/A-B/2021.

Rozpočet obce Čataj na rok 2022 a výhľadový rozpočet na obdobie rokov 2022-2024.pdf

2021

Rozpočet obce na rok 2021.

Rozpočet obce Čataj na rok 2021 schválený dňa 9.12.2020 obecným zastupiteľstvom č. 79-7/A-OZ/2020

ROZPOČET 2021.pdf

2020

Rozpočet obce na rok 2020 a výhľadové rozpočty na rok 2021 - 2022

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli: od 25.11.2019 do 11.12.2019. Bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 113-10/A-OZ/2019

Viacročný rozpočet na roky 2020-2022.pdf

Rozpočet obce na rok 2021.

Rozpočet obce Čataj na rok 2021 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2020 pod číslom uznesenia 79-7/A-OZ/2020.

ROZPOČET 2021.pdf

2019

Rozpočet obce Čataj na rok 2019 a výhľadové rozpočty 2020 - 2021

Rozpočet 2019.pdf

2017

Viacročný rozpočet obce Čataj na roky 2017 - 2019

rozpocet 2017.pdf

2016

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

navrh viacrocneho rozpoctu na roky 2016-2018.pdf

2014

Rozpočet obce Čataj na rok 2014

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2014

rozpocet obce cataj na r 2014.pdf

Výhľadový rozpočet 2014-17

rozpocet na roky vyhladovy 2014 - 2017.pdf

2018

Rozpočet obce Čataj na rok 2018 a výhľadové rozpočty 2019-2020

viacročný rozpočet na roky 2018-2020.pdf

Stránka

  • 1