Navigácia

Obsah

Starostka obce Marta Tušová

Starosta obce je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu obce je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4. roky.  Vo volebnom období 2022 až 2026 je starostkou obce Marta Tušová.
 

tel. kontakt : 033 64 50 107
mobil : 0903 809 954
email : starosta@cataj.sk

 

Podľa zákona  o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

priamo riadi:

 

schvaľuje:

 

rozhoduje o:

 

vykonáva:

 

uzatvára:

 

majetkové priznanie 2019

majetkové priznanie 2020 (54.74 MB)

Majetkové priznanie 2021.pdf (6.09 MB)

Majetkové priznanie starostky obce za rok 2022.pdf (5.14 MB)

ZÁSTUPCA STAROSTKY OBCE

Ing. Martin Brigant

Poverenie zástupcu obce.pdf (138.09 kB)

Odmena za výkon funkcie.pdf (83 kB)