Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čataj na roky 2015 - 2022

PHSR je programový dokument, ktorý vychádza z podrobnej socio-ekonomickej analýzy a stanovuje smer ďalšieho rozvoja obce, ciele a prvoradé potreby a úlohy v zabezpečení všestranného rozvoja. Transformuje definované strategické ciele do konkrétnych realizačných krokov. Vypracovanie tohto dokumentu je podmienkou pre využitie finančných národných zdrojov i zdrojov EÚ.

Viac v dokumente >>   PHSR_2015-2022 PHSR_Cataj_2015_2022