Navigácia

Obsah

                                                         Parlamentné voľby 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

_______________________________________________________________________________________

 

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (187.02 kB)

 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1.03 MB)

 

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (166.2 kB)

 

Informácie pre voliča:

 

https://www.minv.sk/?nr23-info1

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (224.01 kB)

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Hlasovanie do prenosnej schránky

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (325.43 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické strany, politické hnutia a koalície

Volebná kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je : sekretariat@cataj.sk 

 

VZN-10-2014- o vylepovaní plagátov.doc (46 kB)