Navigácia

Obsah

narodilo      10 detí
zosobášilo        8 párov
zomrelo     13 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt     38 občanov
odhlásilo sa z obce     29 občanov
K 31.12.2022 má obec 1202 obyvateľov