Navigácia

Obsah

V roku 2017 sa v obci Čataj :
 

narodilo 11 detí
zosobášilo 14 párov
zomrelo 14 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt 23 občanov
odhlásilo sa z obce 29 občanov
K 31.12.2017 má obec 1193 obyvateľov