Navigácia

Obsah

Poloha a mapa obce

Obec Čataj je zapojená do Malokarpatského združenia miest a obcí v rámci takzvanej vinnej cesty a Podunajského združenia.
 

Počet obyvateľov : 1222
Okres : Senec
Kraj : Bratislavský

 

Čataj sa nachádza na 48,3° s.š. a 17,5° v.d. v zemepisných súradniciach.

Leží v oblasti Podunajskej nížiny na nive tzv. Vištuckého potoka ( ktorého pôvodný názov v stredoveku bol Barzanch), v nadmorskej výške 140 m (stred obce), ktorá v rôznych častiach chotára sa pohybuje od 132 do 147 m. Chotár o rozlohe 1278 ha je rovinatý s nepatrnými pahorkatinnými útvarmi. Väčšia časť chotára ( horná alebo horné pole - dzíle ) sa nachádza v predcelku Trnavskej pahorkatiny a jej okrajovej časti Trnavskej sprašovej tabule. Spodná časť chotára zvaná tiež Šúr spadá geomorfologicky do Malej dunajskej provincii. Čatajský chotár v minulosti, aj v súčasnosti susedí s chotárom obce Veľký Grob, Reca, Boldog, Igram, Cífer, Pác a Slovenská Nová Ves.

mapa cataj