Navigácia

Obsah

Evanjelicky a. v. kostol v Čataji

Cataj evanjelicky a.v. kostol 1 Cataj evanjelicky a.v. kostol 5 Cataj evanjelicky a.v. kostol 3
Cataj evanjelicky a.v. kostol 2 Cataj evanjelicky a.v. kostol 4 Cataj evanjelicky a.v. kostol 6
     

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Veľký Grob – Čataj vznikol v roku 1786 a do roku 1936 bol Čataj filiou Veľkého Grobu. Osamostatnenie Čatajského cirkevného zboru nastalo dňa 14. júna 1936. V tom roku sa začala výstavba nového kostola , ktorá bola ukončená v roku 1939. Posvätený bol dňa 3. septembra 1939. Kostol projektoval a staval staviteľ Horák z Modry s obdĺžnikovou loďou a poloblúkovou oltárnou časťou s rovnou strechou a vežou osadenou od lode. Zo starej zvonice, ktorá stála v strede dediny do novopostaveného kostola priniesli dva malé zvony a jeden veľký zakúpený z Fischerovej zvonolejárne v Trnave. Organ od firmy Rieger bol zakúpený v roku 1949 a generálne opravený v roku 1989. V tom istom roku sa uskutočnila generálna oprava chrámu Božieho, kostol dostal sedlovú strechu, postavilo sa oplotenie a urobila sa parková úprava. V jednoduchom interiéri kostola sú dva veľké kryštálové lustre a štyri okná za oltárom sú vyplnené umeleckým stvárnením biblických postáv : Mojžiša, Izaiáša, evanjelistov Matúša, Marka, Lukáša a Jána a apoštolov Petra a Pavla – so svojimi symbolmi. Čatajčania spolu s Grobčanmi postavili v roku 1975 – 1976 novú spoločnú faru vo Veľkom Grobe.

 
Služby Božie v evanjelickom a. v. kostole sa konajú každú nedeľu o 8:30 hod.
 
Cirkevné náležitosti vybavuje evanjelický zborový farár Mgr. Pavol Kollár
 

Adresa: Evanjelický a. v. farský úrad
  Hlavná č. 265
  925 27 Veľký Grob
Teleónny kontakt: 0317 84 62 36