Navigácia

Obsah

Cintorín 

Cintorin dom smutku

Obecný cintorín bol od nepamäti na mieste, kde sa rozkladá aj dnes. Keď že starý cintorín, siahajúci po kaplnku, bol preplnený, rozhodla sa obec zameniť pozemok s Maxom Popperom a cintorín rozšíriť do dnešných rozmerov. Úprave cintorína sa v minulosti nevenovala  náležitá pozornosť. Po jeho rozšírení bola začiatkom 30-tych rokov 20. storočia vyhotovená drevená ohrada s veľmi peknou bránou, neskôr nahradili drevenú ohradu drôteným oplotením a v roku 1993 modernou, architektonicky stvárnenou betónovou ohradou. Pozornosť sa venuje úprave hrobov aj celkovej úprave cintorína. Dôstojným miestom posledného odpočinku miestnych obyvateľov v areáli cintorína je dom rozlúčky vysvätený 2. novembra 1991.

Cintorín je otvorený pre verejnosť :
                                                                  od 01.04. do 30.09.                6,30 – 21,00 hod.
                                                                  od 01.10. do 31.03.                7,00 – 19,00 hod.


Kliknutím na link môžete nájsť hrobové miesto na cintoríne http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2886

 

Cintorin Cintorin 2 Cintorin 4
Cintorin 5 Cintorin  3 Cintorin  6


OZNAM
Obec Čataj oznamuje všetkým oprávneným osobám – príbuzným zosnulých, že za hrobové miesta na cintoríne sa vyberá poplatok na 5 rokov ( obdobie od r. 2022 do r. 2026 ), ktorý je potrebné zaplatiť na obecnom úrade Čataj. Ak nebude poplatok uhradený hrobové miesto bude zrušené.

Poplatok za hrobové miesta na 5 rokov :

                   jednohrob, detský hrob,                                               15,- €  
                   dvojhrob                                                                         20,- €
                   trojhrob, urnový hrob                                                    25,- €

Zároveň oznamujeme všetkým, že stavebné úpravy hrobových miest je možné uskutočňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je obec Čataj. Každá oprávnená osoba musí obec požiadať o súhlas, na základe, ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest.

Žiadosť o povolenie na vykonanie stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste..pdf (158.48 kB)