Navigácia

Obsah

Čatajská izba - Dokument

Dokument - Čatajská izba SLOVENSKY - ONLINE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=pbuH20K9EMU

 

fotogaléria.

Kroj považujem za výsostne umelecké dielo, v tradičnej kultúre rovnako dôležité ako ľudová architektúra, pieseň, rozprávka. Kroje tvorili a zdokonaľovali celé generácie ľudových umelcov, až nadobudli svoju vrcholnú formu, s akou som sa stretol po prvej svetovej vojne. Taký kroj je od hlavy po päty, od celku až do poslednej nitky, celou výstavou ušľachtilej krásy, vybrúseného jemného zmyslu pre tvar, farbu, materiál, a priam ideálnou harmóniou všetkých svojich zložiek. Človek v kroji nebol anonymný. Svojím odevom hlásal príslušnosť k určitej dedine, ku konkrétnemu ľudskému a duchovnému spoločenstvu. Zároveň sa cítil byť viazaný jeho zvyklosťami, morálkou a mal povinnosť zachovávať dobré meno svojho spoločenstva. Kroj duchovne spájal ľudí. Každý mal právo nosiť krásny kroj, ktorý ho povznášal, dával dôstojnosť, noblesu.“              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Karol Plicka

   

Zakladateľky výstavy:  Anna Žehnajová, učiteľka 
                                        Ing. Jana Lantajová

Deň otvorenia Čatajskej izby 05.06.2010.


V prípade záujmu o súkromnú návštevu, prípadne darovanie exponátov nás kontaktujte na uvedených telefónnych číslach:

Ing. Jana Lantajová :    0915 769 791
Anna Žehnajová  :         033 64 50 115 

S každým darcom je spísaná zapožičiavacia listina.

V expozícii boli použité exponáty zo zbierky Folklórnej skupiny z Čataja a darované alebo zapožičané od občanov.

Patrí im naša vďaka a dúfame, že po prehliadke výstavy inšpirujeme aj ostatných a naša zbierka sa bude rozrastať. Obecnému úradu Čataj ďakujeme za poskytnuté priestory.