Navigácia

Obsah

Slovenský zväz záhradkárov

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Čataji sa svojou činnosťou zameriava prevažne na propagáciu moderných postupov v oblasti záhradkárstva, organizáciu súťaží, organizáciu výstav ovocia, zeleniny, kvetov a vín , spoluprácou s obecnými a mestskými úradmi.

 

Členská základňa :
predseda Marián Fiala
podpredseda Ján Rášo
tajomník Pavol Szabo
pokladník Milan Hinca
členovia Irena Rajtová
  Michal Rajt
kontrolná komisia Emil Rób
  Štefan Králik

 
Plán činností: