Navigácia

Obsah

Dychová hudba Čatajanka

Dychová hudba Čatajanka bola založená v roku 1974. Pôvodne bola zameraná na cirkevnú hudbu. V päťdesiatych rokoch sa začala orientovať i na zábavnú hudbu. Repertoár kapely sa postupne rozširoval. Zúčastňovala sa na rôznych podujatiach pri  príležitosti osláv, pri majálesoch, zábavách. Viackrát vystupovala na Vinobraniach v Modre a Pezinku. Zúčastňovala sa na súťažiach dychových hudieb v Červeníku, sprevádzala folklórny súbor Čatajan vo Východnej. V rámci nadviazania družobných vzťahov s rakúskom účinkovala v Nickelsdorfe.
 
Dychová hudba Čatajanka ukončila svoju činnosť v roku 2014.Personálne obsadenie tvorili:
predseda Emil Rób
podpredseda Anton Augustovič
  Marian Fiala
  Ľudovít Holek
  Jozef Košík
  Anton Malich
  Ján Rób
  Jozef Šarmír
  Miroslav Veverka