Navigácia

Obsah

Sociálne služby

NOVÝ DEŇ n.o. je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci, v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej  pomoci v znení neskorších predpisov, a to:  poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.
 
V domove sociálnych služieb poskytujeme starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy, poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí. V zariadení sa poskytuje starostlivosť  aj občanom, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a  Parkinsonovou chorobou.


Prevádzka: 
Domov sociálnych služieb
900 83 Čataj 111
okres Senec
 

e-mail: kucerova.lubica@centrum.sk
tel: +421 33 64 50 123
  +421 903 724 014
web: http://www.novyden.szm.com/