Navigácia

Obsah

Základná škola

Najstaršia zmienka o škole v Čataji je z roku 1617.Až do roku 1945 v obci pôsobili evanjelická ľudová škola a rímskokatolícka ľudová škola na cirkevnom základe. Poštátnením a zlúčením dvoch miestnych cirkevných škôl vznikla štátna ľudová škola.V roku 1948 sa zriadila v obci stredná meštianska škola. Po zlúčení národných a stredných škôl vznikla v roku 1952 osemročná stredná škola.  Od roku 1960 bola osemročná stredná škola zmenená na základnú deväťročnú školu. V roku 1975 dostala názov Základná deväťročná škola s roč. 1.- 5. a neskôr Základná  škola s roč. 1.- 4.

 

https://zscataj.edupage.org/