Obsah

Súbor ČATAJAN pri ZO JDS Čataj - rok 2014

Typ: ostatné
Radi by sme vás, milovníkov spevu a hudby, poinformovali o tom, čomu sa tešia a čomu venujú svoj voľný čas seniori ZO JDS Čataj, ktorí sú členmi speváckeho súboru ČATAJAN.

Hudobno-literárne popoludnie II.ročník 15.6.2014

Najskôr niečo z histórie súboru.

Rok 2009 bol významným rokom. Na jar 2009 sa stretol prípravný výbor pre založenie ZO JDS v Čataji, v zložení - starosta obce Čataj p. Jozef Čič, predseda OO JDS Senec Ing. Vladimír Kopecký, Ing. Zuzana Benčeková, p. Oľga Šmahelová, p. Terézia Pešková a p. Pavel Szabo. A tak 24.05.2009 bola ustanovujúca schôdza, na ktorej bola založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Čataji. Jednou zo záujmových činností členov ZO JDS boli ručné práce, stretnutia sa konali v pondelok dopoludnia v priestoroch KD Čataj a konajú sa doteraz.

Ďalšou záľubou seniorov bolo spievanie ľudových piesní a piesní prevzatých. A tak sme sa začali pravidelne stretávať v pondelok podvečer, v salóniku nášho KD. Darinka Čičová, Anka Bednárová a Marian Fiala, nosili rádioprehrávače a kazety s nahratými piesňami, z ktorých sme si vyberali a tvorili náš repertoár. Texty piesní nám prepisovala a pre všetkých zabezpečovala manželka nášho speváka Ľuba Hlavatu. Spievali sme si pre radosť, s láskou a zo srdca.

Spevácky súbor tvorili: Sidónia Kotesová, Oľga Šmahelová, Mária Róbová, Terézia Pešková, Helena Zámečníková, Darina Čičová, Zora Janáčová, Emília Rášová, Lívia Moravcová, Mária Glasová, Mária Póšová, Anna Bednárová, Mária Fialová, Mária Tilingerová, Ján Rób, Marian Fiala, Ľuboslav Hlavata. Po nejakom čase do súboru prišli Ema Kačmarčíková, Magdaléna Károlyová, Mária Brinzová, Mária Villárová, Jozef Villár a Helena Konečná. Určitý čas medzi nás chodil aj Štefan Mrva a Ján Bagi. Vekové rozpätie členov sa pohybovalo od 74 rokov po 56 rokov.

Spevácky súbor ČATAJAN - taký sme si dali názov, sa dostal do povedomia spoluobčanov. Spievali sme a cappella, bez hudobného doprovodu, na všetkých podujatiach organizovaných našou obcou /Stavanie mája, Deň matiek, Deň obce, Oslavy SNP, Október – Mesiac úcty k starším, Vianočné posedenie – takto sme absolvovali 22 vystúpení /. Napriek veľkej snahe, svedomitým nácvikom a usilovnosti sa nám nie vždy úspešne vydarili jednotné nástupy a intonačná čistota, ale vďaka našej srdečnosti sme urobili vždy dobrý dojem a dobrý ohlas v hľadisku u poslucháčov, ktorí nešetrili potleskom. Stále sme však hľadali človeka, hudobníka, hráča na harmoniku, ktorý by nás svojou hrou pri spievaní sprevádzal.

Šťastie sa na nás pousmialo, keď na oslovenie nášho starostu p. Čiča, prišiel medzi nás v máji 2012, p. Ján Filip z Hlohovca, hudobník, harmonikár, pohotový pre zvládnutie piesne na prvé počutie, virtuóz, textár a hudobný skladateľ. Zaspievali sme si niekoľko piesní, zistil, že sa ľahko učíme a sme muzikálni a dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci. Pondelky nám zostali, spevácke skúšky boli náročnejšie, piesne z nášho repertoáru nám upravil do stupníc, ktoré vyhovovali všetkým spevákom a tak, aby melódia najlepšie vyznela. A k piesňam ľudovým a prevzatým pridal i svoju vlastnú tvorbu, teda piesne nové. A bolo ich doteraz 19. Sú melodicky ľúbivé, rytmické, s výstižným textom.

Na základe hlasových schopností jednotlivých spevákov, sme časom začali spievať jednotlivé časti nových piesní s transpozíciou a trojhlasne. Po čase sa stal náš harmonikár

p. Ján Filip naším hudobným manažérom. Môžeme sa naňho spoľahnúť, za každého počasia docestuje z Hlohovca na skúšku, či vystúpenie, je to zanietený muzikant, ktorý sa venuje hudbe celý život.

Do 30. júna 2014 sme spolu absolvovali 31 vystúpení. Stále to boli všetky podujatia, organizované OÚ Čataj, MO MS v Čataji, ZO JDS Čataj, ale vystupovali sme aj na Bratislavskom hrade, v hoteli SOREA Bratislava, vystupovali sme na podujatiach v susednom Igrame, Veľkom Grobe, Báhoni, Cíferi, v Gajaroch, Dvorníkoch, na Prehliadke speváckych súborov seniorov Bratislavského kraja v roku 2013 a 2014 v Pezinku. A práve v roku 2013 bol náš spevácky súbor ČATAJAN vybratý na Celoslovenskú prehliadku speváckych súborov seniorov do Košíc, kde sme mali z deviatich súborov najdlhší aplauz, vďaka piesňam, ktoré sme do Košíc nacvičili a radostne zaspievali. Neskôr sme rozospievali všetkých prítomných,

zásluhou nášho p. harmonikára. Ale úspešní sme boli vďaka spoločnej snahe nás všetkých, všetkých členov speváckeho súboru ČATAJAN.

A prečo? Pretože spievame s láskou, pre radosť a zo srdca.

V decembri 2012 nám venoval spisovateľ Milan Zelinka báseň s názvom „Prečo spievame?“

Prečo spievame? Nie pre peniaze, nie pre slávu, nie pre úmysly záludné,

nie pre moc, čo len múti hlavu, až ona celkom myslieť zabudne.

Čo lacnou priazňou človek získa, jak voda v rieke ona uplynie.

Na stole je zas prázdna miska, nie pre bohatstvo, pre moc nie.

Lež pre RADOSŤ, čo ako vtáča k oblohe čistej vyletí,

len pre SRDCE, čo s tebou kráča oddane deťom v ústrety,

len pre to DOBRO všetkým krajom, len aby nebol človek sám,

len pre to modré nebo, jasné slnko nad Čatajom,

čo každé ráno svieti všetkým nám.

Čo poviete, krásne vyznanie, tak sa ho snažme ctiť.

Radi by sme sa poďakovali starostovi obce p. Čičovi a členom obecného zastupiteľstva OÚ Čataj za dlhoročnú podporu, nášmu p. harmonikárovi Jánovi Filipovi za jeho oduševnenosť a odborné hudobné vedenie, pracovníčkam OÚ Čataj a p. Hlavatovej za ochotnú pomoc pri príprave textov. Našim doterajším sponzorom, priaznivcom a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a pomáhajú vyslovujeme naše úprimné „ĎAKUJEME“.

Tešíme sa na ďalšie spevácke príležitosti v tomto roku 2014 a veríme, že sa nám i naďalej bude dariť, aj podľa časti textu našej seniorskej hymny „bez hádok a sporov“. Tak si to všetci želajme a hlavne v tomto zmysle konajme. Aby náš spevácky súbor ČATAJAN pri ZO JDS Čataj pokračoval vo svojej činnosti pre radosť a spokojnosť svojich členov a šíril dobré meno obce ČATAJ v blízkom i širokom okolí i naďalej.


Pre internetovú stránku obce Čataj pripravila: Mária Póšová, speváčka súboru ČATAJAN

Čataj, jún 2014


Vytvorené: 14. 8. 2014
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2017 23:26
Autor: Admin Lukáš