Obsah

Kultúra

Jednota dôchodcov Slovenska

Pripravované aktivity JDS

Od 3. oktobra 2016 sa začali „pondelkové -  ručné práce senioriek“ v kultúrnom dome v Čataji od 9,00 hod. Na ručných prácach členky ZO JDS vyšívajú, háčkujú, štrikujú, pracujú so servítkovou technikou, vyhotovujú vianočné ozdoby, atď. Nechýba dobrá kávička a nedeľňajší zákusok. Pospomíname na staré časy, na televízne seriály …, je nám tam dobre a veselo.

12.-teho novembra 2016 už tradične sa bude konať 6. Batôžkové posedenie seniorov v KD Čataj. Zaspieva spevácky súbor ČATAJAN, spevácky zbor GROBANKA a spevácky súbor ALEXANDROVCI spod Tatier. Bude aj bohatá tombola, hudba a tanec. Zabaviť sa môžu prísť i nečlenovia JDS. Všetci ste vítaní!

Dňa 5-teho decembra 2016 výbor ZO JDS pripravuje „Mikulášske posedenie“ s pekným vianočným programom.

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Čataji bola založená 25. mája 2009.

Náplňou základnej organizácie je predovšetkým dobré spolunažívanie so všetkými členmi, priateľské stretávanie a poskytnutie vzájomných rád a skúseností, zachovávanie kultúrnych, folklórnych a výšivkárskych  čatajských tradícií, spolupráca s Obecným úradom v Čataji, pomoc pri riešení sociálnych problémov, vzdelávanie v informačných technológiách  seniorov, spoločné zájazdy za účelom návštevy kultúrnych a historických pamiatok a divadelných predstavení.

 

Výbor ZO Jednoty dôchodcov v Čataji:
predseda Anna Jankovičová
podpredseda Lívia Moravcová
tajomník Mária Brinzová
hospodár Emília Rášová
členovia  Ing. Zora Janáčová
  Terézia Pešková
  Darina Čičová
  Oľga Šmahelová

 

Revízna komisia:
predseda Pavol Szabo
členovia  Mária Póšová
  Marian Fiala

 

Aktivity:
  • krúžok šikovných rúk
  • poznávacie zájazdy
  • vystúpenie speváckeho súboru Čatajan
  • brigády na Poľovníckej chate
  • spolupodieľanie sa ba organizovaní spoločensko – kultúrnych podujatí
  • opekačka

 

Fotogaléria: