Obsah

Kultúra

Priestory kultúrneho domu

Prenájom priestorov kultúrneho domu vybavuje pán Roman Rášo. Telefónne číslo 0911 568 328.

 
Sála kultúrneho domu

Prenájom sály :

svadba občania s trvalým pobytom v Čataji 100 € + požičovné
svadba 500 € + požičovné
rodinné akcie  občania s trvalým pobytom 70 € + požičovné
rodinné akcie pre občanov bez trvalého pobytu v obci 300 € + požičovné
rodinné akcie (sála + salónik) pre občanov bez trvalého pobytu v obci 500 € + požičovné
kar občania s trvalým pobytom v obci 20 € + požičovné
kar 80 € + požičovné
predajné a prezentačné akcie 20 € + požičovné
prenájom miestnym spoločenským organizáciám pri organizovaní plesov a zábav 35 € + požičovné
volebná kampaň 20 € / hod. + požičovné
miestne organizácie za účelom členskej schôdze

prenájom bezplatný - platí sa iba požičovné

prenájom sály na kultúrne vystúpenia                                      200 €

 

V cene prenájmu je zahrnutý nájom sály od piatka do nedele do 12,00 hod. ( Predĺženie nájmu sály v nedeľu po 12,00 hod. sa započítava ako ďalší deň nájmu ). Za každý deň navyše sa nájom zvyšuje o 50 €.

 

Salónik v kultúrnom dome

Poplatky za prenajatie salónika:

pre uzavretú spoločnosť občania s trvalým pobytom v Čataji 50 € + požičovné
Silvester  navýšenie 100%
svadba občania s trvalým pobytom v Čataji 50 € + požičovné
svadba 100 € + požičovné
rodinné akcie občania s trvalým pobytom v obci 50 € + požičovné
rodinné akcie 100 € + požičovné
kar občania s trvalým pobytom v Čataji 20 € + požičovné
kar 50 € + požičovné
predajné a prezentačné akcie 20 € + požičovné
volebná kampaň 20 € / hod. + požičovné
miestne organizácie za účelom členskej schôdze prenájom bezplatný - platí sa iba požičovné

V cene prenájmu je zahrnutý nájom sály od piatka do nedele do 12,00 hod. ( predĺženie nájmu sály v nedeľu po 12,00 hod. sa započítava ako ďalší deň nájmu ). Za každý deň navyše sa nájom zvyšuje o 50 €.

Bufet v kultúrnom dome
Kuchyňa v kultúrnom dome

Fotogaléria