Obsah

Zdenka Mrvová

Poslanecký  obvod:
Potočná ulica (súpisné čísla 126,104,127,128 – 142, 155- 183, vrátane čísel 344, 345, 346,354, 355, 363, 364, 469)
Agátová ulica (súpisné čísla 143 – 154)
                                                                                                                                      

vCard

Úloha v org. štruktúre

Finančná komisia - Predsedkyňa

Zastupiteľstvo - Poslankyňa