Obsah

Milan Matovič

Poslanecký obvod:
Hlavná ulica (súpisná čísla 2-53, vrátane čísla 350,357,365,466)

vCard

Úloha v org. štruktúre

Stavebná komisia - Predseda

Zastupiteľstvo - Poslanec